Kakelhuset är ett företag som startades 1978 av Bosse & Ingrid Lindgren.
Företaget hette då någonting med "Bo Lindgren Byggnadsinredningar" och fanns på Lasarettsgatan.
På senare delen av 80-talet flyttades butiken till en källarlokal på Vikingagatan 18,
företaget bytte namn till Kakelhuset och blev en renodlad kakelbutik med entreprenad verksamhet.
1991 förvärvades företaget av Bertil Söderlind och Per-Åke Byström.
1992 anställdes Bertils dotter Anneli Söderlind i butiken
1995 flyttade Kakelhuset till dess nuvarande lokaler på Vikingagatan 44. Anneli gick då in som delägare istället för Per-Åke.
Sortimentet breddades till att innefatta även badrumsinredningar av alla de slag.
2003 anställdes Annica Jakobsson i butiken
2006 avvecklades entreprenad verksamheten.
Nya inriktningen butiksförsäljning till privatpersoner & företagskunder.
2010 förvärvade Anneli hela bolaget.

År 2020 togs ett beslut att avveckla butiken